Verfügbarkeit Herbst 2021 Details :     Grundstücksgröße 1 .519 m² Baugrundstück Rostocker Weg 4 a 18258 Bröbberow   Fertigstellung der Erschließung 31.08.2021 Flur 2, Flurstück 42/3b Adresse : Rostocker Weg 4 a18258 Bröbberow   Telefon: +49-151 - 627 71...